Witamy na stronie kancelarii audytu i rachunkowości
Biegły Rewident
Krystyna Nowak

Oferta

  • audyt sprawozdań finansowych
    • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • nadzór bieżący nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczeń podatkowych przez Klienta
  • ryczałt
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  • doradztwo prawno-podatkowe